زگهواره تا گور دانش بجوی

خرید کتاب روز با بیشترین تخفیف

اثر مرکب انتشارات ملینا
اثر مرکب انتشارات ملینا
دکترای کارآفرینی

راهنمای بخش های این مقاله

دکترای کارآفرینی

دکترای کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به چهار گرایش کارآفرینی، مدیریت تکنولوژی، آینده پژوهی و سیاست گذاری علم و فناوری تقسیم می شود و خود گرایش تکنولوژی به سه گرایش تخصصی تر به نام های مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه و مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی، ریزتر می شود. تنوع این گرایش ها و امکان ادامه تحصیل در آنها تا مقطع دکتری در کنار کاربرد رو به افزونشان علاقه مندان به آن ها را نیازمند این می کند که اطلاعات بیشتر در این رابطه بدانند.در لرنیان سعی بر آن داریم که این اظلاعات را در اختیار شما قرار دهیم.

دکترای کارآفرینی دانشگاه تهران

از آنجا که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر اقتصاد دانش محور تاکید شده و همچنین تامین نیارهای تخصصی برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان واقع شده، از این رو، هیات امنای دانشگاه تهران در اردیبهشت ماه 1386 تاسیس دانشکده کارآفرینی را به تصویب رساند. در زمان تاسیس، این دانشکده، به عنوان نخستین دانشکده کارآفرینی در ایران و خاورمیانه به حساب آمده است. در راه تاسیس دانشکده کارآفرینی حمایت مادی و معنوی وزارت کار و امور اجتماعی با اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال بسیار راهگشا بوده است. هرچند که هموار سازی چنین راهی با امضای تفاهم نامه بین وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و کار و امور اجتماعی در بهمن سال 85 امکان پذیر گردید.

 

اهداف

 

تأسیس این دانشکده با اهداف متعددی همراه بوده است؛ از جمله این اهداف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

— تربیت هیأت علمی و کادر مربی کارآفرینی برای تدریس در دانشگاه ها و آموزشگاه های کشور تربیت سیاستگذاران و کارشناسان کارآفرینی مورد نیاز دولت و بخش عمومی؛

بیشتربخوان بیشتر بدان  مهندسی بهداشت حرفه ای

— تربیت پژوهشگر کارآفرینی؛

— تربیت کارافرینی حرفه ای؛

— تربیت مشاور و مربی کارآفرینی؛

— ایجاد الگوی دانشگاه کار آفرین در کشور به منظور انطباق فعالیت های دانشگاه ها با نیازهای جامعه؛

— انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه کارآفرینی؛

— ارائه مشاوره تخصصی کارآفرینی به کارآفرینان بالقوه و بالفعل؛

— تولید و انتشار دانش بومی کارآفرینی؛

— کمک به توسعه پایدار و دستیابی به چشم انداز مصوب کشور؛

— نهادینه سازی مشارکت های مردمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور از طریق انجام مطالعات شناسایی و بهبود محیط کسب و کار در بخش های اقتصادی و اجتماعی؛

— برنامه ریزی توسعه کارآفرینی در بخش ها و استان ها؛

— نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی؛

— شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه؛

— ترویج الگوهای موفق کاری در جامعه و تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش های اقتصادی – اجتماعی به همراه برنامه ریزی برای بهره برداری از آنها؛

— پژوهش و برنامه ریزی و سازماندهی کارآفرینی دولتی و سازمانی برای ارتقای عملکرد دستگاه های دولتی و انجام سایر پژوهش های مرتبط با کارآفرینی.

 

دکترای مدیریت کارآفرینی

حوزه های فعالیت دکتری رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

حوزه های کاری رشته های کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به هم مرتبط و وابسته است که یک کارآفرین، نیازمد تخصص آینده پژوهی است و در کنار آن به استفاده از تکنولوژی و شیوه ها و راههای استفاده از آن نیز نیازمند است و مدیران نوآوری برای رشد و ارتقاء یک سازمان باید ایده ها را عملی و بالفعل نمایند و در عین حال این امر به توسعه و مدیریت آن سازمان کمک خواهد کرد.
فارغ التحصیلان دکتری رشته کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی در تمامی گرایش های آن امکان اشتغال در اکثر سازمان های دولتی و خصوصی مثل شرکت ها و کارخانه های صنعتی و تولیدی، خدماتی و فناوری اطلاعات دارند و وظایفی همچون درک کامل رویکردهای حال و آینده یک شرکت، کشف خلاقیت های نو و تغییر آنها به کالا و محصولات تجاری، سنجش روش های جدید فناوری و تکنولوژی در آینده و پیاده سازی آن ها و گسترش دائم ظرفیت های توسعه و پیشرفت را عملی می کنند.

بیشتربخوان بیشتر بدان  تعداد قلب هشت پا

منابع دکترای کارآفرینی

منابع آزمون دکتری کارآفرینی

دروس در سطح کارشناسی

آمار و کاربرد آن در مدیریتآمار و كاربرد آن در مدیریت، دكتر عادل آذر و منصور مومنی و سعید جعفری
مبانی سازمان و مدیریتمبانی سازمان و اصول مدیریت، علی رضائیان، تهران، انتشارات سمت
مدیریت عمومی، سیدمهدی الوانی
منابع انسانی، اسفندیار سعادت
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، علی رضائیان
طراحی و ساختار ، رابینز
رفتار سازمانی، علی رضائیان
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلاممدیریت ما، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه امامعلی، علی‌اصغرپور عزت، بنیاد نهج‌البلاغه
مدیریت اسلامی، رویکردها، علی نقی امیری و حسن عابدی جعفری، سمت
مدیریت اسلامی، علی‌اکبر افجه‌ای، جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی
مدیریت اسلامی و الگوهای آن، لطف‌الله فروزنده دهکری، دانشگاه پیام نور
اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، ولی الله نقی‌پورفر، مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیریت در اسلام، زیر نظر دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات حوزه و دانشگاه

دروس در سطح کارشناسی ارشد

نظریه های کارآفرینیکتاب نظریه های کارآفرینی ، تالیف یوسف وکیلی، سیدمحمد مقیمی و مرتضی اکبری، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب کارآفرینی پیشرفته، تالیف محمود احمدپور داریانی و علی ملکی، انتشارات راه دان.
کتاب کارآفرینی سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه ها)، تالیف بهزاد شوقی و سیدیوسف صالحی، انتشارات راز نهان.
کتاب مبانی کارآفرینی ، تالیف احمدپور داریانی و مقیمی، انتشارات فراندیش.
کتاب کارآفرینی: مفاهیم، نظریه ها و کارکردها، تالیف ذوالفقار رشیدی، انتشارات فرهنگ سبز.
کتاب نظریه های کارآفرینی ، تالیف سیدمحمد مقیمی، یوسف وکیلی و مرتضی اکبری، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب کارآفرینی (مفاهیم، نظریه ها، مدل ها و کاربردها)، تالیف علی اکبر فرهنگی و حسین صفرزاده، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی.
کتاب ایده پردازی / کارآفرینی و چگونگی تدوین طرح تجاری – صنعتی، تالیف علی نقی مصلح شیرازی، انتشارات سلمان.
کتاب کارآفرینی (مفاهیم، نظریه ها، مدل ها و کاربردها)، تالیف محسن عباسی، مصطفی امامی و مهدی پرویزی، انتشارات سخنوران، رشدآوران.
کتاب کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)، تالیف محمود احمدپور داریانی، انتشارات جاجرمی.
کتاب کارآفرینی ، تالیف روبرت دی هیسریچ و میخائیل پی پیترز، ترجمه علیرضا فیض بخش و حمیدرضا تقی یاری، انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.
کتاب تئوریهای کارآفرینی ، محمود احمد پور داریانی و محمد کاظم نصیری، انتشارات راه دان.
کتاب۱۰۱ تکنیک حل خلاق مسئله؛ راهنمای اندیشه های نو برای کسب و کار، تالیف جیمز ام هیگینز، ترجمه احمدپور داریانی، انتشارات امیرکبیر.
کتاب کارآفرینی ، تالیف احمدپور، داریانی و عزیزی، انتشارات محراب قلم.
کتاب نگرشی معاصر بر کارآفرینی ، تالیف دانلد اف کوارتکو و ریچارد ام هاجتس، ترجمه ابراهیم عامل محرابی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
بیشتربخوان بیشتر بدان  دستگاه گوارش ملخ

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکترای کارآفرینی x بخوانید...