زگهواره تا گور دانش بجوی

خرید کتاب روز با بیشترین تخفیف

اثر مرکب انتشارات ملینا
اثر مرکب انتشارات ملینا
رشته دبیری زیست شناسی

راهنمای بخش های این مقاله

رشته دبیری زیست شناسی

یکی از رشته های پر متقاضی در دانشگاه تربیت معلم رشته آموزش زیست شناسی می باشد که هر ساله داوطلبان زیادی برای ورود به این رشته در دانشگاه تربیت معلم در آزمون کنکور سراسری شرکت کرده و با هم به رقابت می پردازند .در ادامه معرفی رشته های مختلف در لرنیان امروز به بررسی رشته دبیری زیست شناسی گرایش های مختلف آن و در نهایت بازار کار این رشته خواهیم پرداخت.با ما همراه شوید.

هدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصی است که از مفاهیم کلی و اساسی زیست شناسی ( جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی ) آگاهی کافی داشته و جنبه های نظری و کاربردی این علم را با گذرانیدن واحد های نظری و کاربردی بشناسند و نیازهای مراکز آموزشی و پژوهشی ، تولیدی و خدماتی را در زمینه های مذکور مرتفع سازد .

رشته آموزش زیست شناسی در گروه تجربی ارائه می شود و داوطلبان این گروه های آزمایشی می توانند این رشته را در فرم انتخاب رشته خود بیاورند .

گرایش های دبیری زیست شناسی

گرایش علوم گیاهی

دانشجویان با گذرانیدن دروس مشترک و اختصاصی خود که در آن ۱۰ واحد دروس اختیاری و با جنبهٔ کاربردی نیز پیش بینی شده است می توانند نیاز موسسات پژوهشی، آموزشی، تولیدی و خدماتی به کارشناسان علوم گیاهی را برطرف نمایند. از جمله دروس تخصصی گرایشٔ علوم گیاهی عبارتند از: جلبکشناسی، قارچشناسی، مورفولوژی گیاهی، اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، اصول و روشهای ردهبندی گیاهان و … . اهمیت این گرایش با توجه به نیاز مراکز پژوهشی به کارشناسی علوم گیاهی آشنا به مسائل گیاهشناسی و فیزیولوژی گیاهی، نیاز علوم گیاه پزشکی به کارشناسان علوم گیاهی، نیاز به کارشناسان علوم گیاهی در کشاورزی و صنایع داروئی، غذائی و چوب و کاغذ و … نیاز به کارشناسان علوم گیاهی در مسائل محیط زیست، رفع نیازمندیهای علوم طبیعی و باغهای کشاورزی به کارشناسان علوم گیاهی و پاسخگوئی به نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی در زمینهٔ تربیت مدرس و محقق علوم گیاهی به خوبی روشن میشود.

بیشتربخوان بیشتر بدان  دانلود سوالات کنکور تجربی 99

گرایش علوم جانوری

گرایش علوم جانوری

 

هدف این گرایش به وجود آوردن زمینههای مساعد برای شناخت علوم جانوری، برقراری ارتباط صحیح آن با سایر علوم و در نتیجه تربیت کارشناسانی است که قابلیت درک و حل مسائل بنیادی علوم جانوری را داشته و به جنبههای کاربردی آن آشنا باشند. داوطلبان ورود به این گرایش باید در دروس – زیستشناسی، فیزیک، شیمی و ریاضی دبیرستان قوی باشند. اهمیت این گرایش با توجه به نیاز علوم پزشکی، بخشهای تحقیقاتی و آموزشی و موزهها و باغهای وحش به کارشناس و محقق در گرایشٔ علوم جانوری به خوبی مشخص میشود. جانورشناسی، حشره شناسی و زیست شناسی مولکولی، فیزیولوژیک جانوری و … از جمله دروس تخصصی این گرایش میباشند.

گرایش علوم میکروبیولوژی

هدف این گرایش شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنها است. داوطلبانی که دیپلم تجربی داشته باشند در این گرایش موفقتر هستند. علاوه بر علاقه به مسائل زیستی داوطلب باید به کارهای آزمایشگاهی (نظیر کشت میکروارگانیزمها) علاقهمند باشد. میکروبیولوژی عمومی، میکروبیولوژی محیطی، میکروبیولوژی صنعتی، باکتریشناسی، قارچشناسی ویروسشناسی، تک یاخته شناسی و … از جمله دروس اختصاصی این گرایش میباشند. اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذائی و تخمیری به کارشناسان این گرایش، نیاز علوم پزشکی و داروئی، نیاز سازمانهای محیط زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دامپروری، نیاز دانشگاهها به مدرس و محقق و … به خوبی روشن میشود.

گرایش علوم سلولی و مولکولی

تربیت کارشناسان متعهد و متخصص برای شناخت مسائل و پدیدههای زیستی در قالب سلولی و مولکولی هدف این گرایش است. اهمیت این گرایش با توجه به لزوم بسط این دانش، لزوم تحقیقات گسترده در زمینهٔ اعتلاء علوم پزشکی و داروئی و صنعتی، لزوم قطع وابستگی و شروع نو اندیشی در مسائل علوم سلولی و مولکولی، لزوم فراهم آوردن تربیت محقق و مدرس در این زمینه، به خوبی روشن می شود. داوطلب ورود به این رشته باید علاقهمند و مستعد (خصوصاً در کارهای آزمایشگاهی) باشد. ایمنولوژی بافت شناسی، بیوشیمی ویروسها، زیست شناسی سلولی، سیتوشیمی و … از جمله دروس اختصاصی این گرایش میباشد.

بیشتربخوان بیشتر بدان  روز شمار کنکور

گرایش دبیری زیست شناسی (زیست شناسی عمومی)

فارغالتحصیلان این گرایش با گذرانیدن دروس مشترک تخصصی خود (به همراه تعدادی دروس تربیتی به منظور آشنائی با فنون معلمی) میتوانند توانائیهای لازم برای رفع نیازهای وزارت آموزش و پرورش به دبیران زیست شناسی را به دست آورند. ادامه تحصیل در کلیه گرایش های فوق تا کارشناسی ارشد در داخل و تا سطوح بالاتر در خارج از کشور امکان پذیر است. ضمناً بر اساس مصوبات جدید شورای عالی برنامه ریزی در نظر است رشته زیست شناسی در مقطع کارشناسی دارای ۲ رشته و ۱۰ گرایش باشد. رشته زیست شناسی در ۵ گرایش (دبیری، عمومی، علوم گیاهی، علوم جانوری، دریا). رشته زیست شناسی سلولی مولکولی در ۵ گرایش (علوم سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک).

 

بیشتر بخوانید:

 

 

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 98 – 99 در منطقه 1

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 98 – 99 در منطقه 1
رتبه در سهمیهدانشگاه قبولیاستان بومیمحل سکونت
5185علامه طباطبائی اروميهآذربایجان شرقیتبريز
5345شهيدرجایی شيرازفارسشيراز
5362علامه امينی تبريزآذربایجان شرقیتبريز
5524علامه طباطبائی ارومیهآذربایجان شرقیتبريز
6131علامه امينی تبريزآذربایجان شرقیتبريز
7436علامه طباطبائی اروميهآذربایجان شرقیتبريز
7523علامه طباطبائی اروميهآذربایجان شرقیتبريز
7943علامه اميني تبريزآذربایجان شرقیتبريز
8048علامه امينی تبريزآذربایجان شرقیتبريز
8904شهيدرجایی شيرازفارسداراب

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 98 – 99 در منطقه 2

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 98 – 99 در منطقه 2
رتبه در سهمیهدانشگاه قبولیاستان بومیمحل سکونت
12791شهيدرجايي شيرازفارسلامرد
13193شهيدرجايي اروميههمداننهاوند
14415علامه اميني تبريز گيلا نرشت
15325نسيبه تهران تهرانورامين
15646شهيدرجايي اروميه زنجانزنجان
16576علامه طباطبائي اروميهقزوینقزوين
17021شهيدچمران تهرانتهرانشهريار
20677شهيدباهنراصفهانمرکزياراك
24880حضرت رسول اکرم /ص /اهوازبومي خوزستاناهواز
27705حضرت رسول اکرم /ص /اهوازبومي خوزستاناهواز
بیشتربخوان بیشتر بدان  ریزسنج

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 98 – 99 در منطقه 3

آخرین رتبه قبولی آموزش زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان 98 – 99 در منطقه 3
رتبه در سهمیهدانشگاه قبولیاستان بومیمحل سکونت
13109پرديس شهيد بهشتی مشهد سيستان و بلوچستانايرانشهر
13137پرديس شهيد رجايی شيرازکرمانرودبار
13801پرديس شهيد چمران تهرانمازندرانتنكابن
16915پرديس شهيد چمران تهرانتهرانتهران
18436پرديس شهيد چمران تهرانتهرانورامين
22024پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهوازخوزستانآبادان
23004پرديس شهيد بهشتی مشهد خراسان رضويچناران
29974پرديس شهيد بهشتی مشهدسيستان و بلوچستانايرانشهر
33997پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز خوزستانآبادان
35509پرديس شهيد بهشتی مشهدسيستان و بلوچستانايرانشهر

بازار کار رشته دبیری زیست شناسی

بازار کار رشته دبیری زیست شناسی در ایران

داوطلبانی که مایل به انتخاب رشته زیست شناسی می‌باشند، یکی از دغدغه های که ذهن آنان را به خود مشغول نموده است، در رابطه با بازار کار رشته دبیری زیست شناسی می باشد.

بازار کار رشته دبیری زیست شناسی خوشبختانه از شرایط مطلوبی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه درآمد دبیری زیست به صورت مصوب و تعیین شده از سوی دولت مشخص می گردد و همچنین این میزان هر ساله رو به افزایش می باشد، بنابراین قبولی در دبیری زیست شناسی نسبت به سایر شاخه های رشته زیست شناسی امتیاز بالاتریخواهد داشت.

داوطلبانی که در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می شوند،با توجه به تعهد استخدام این دانشگاه، بازار کار رشته دبیری زیست شناسی آنان تضمین شده می باشد. اما آن دسته از داوطلبانی که در سایر دانشگاه ها فارغ التحصیل خواهند شد نیز، در صورتی که در آزمون استخدامی شرکت نمایند خواهند توانست از حقوق دبیری زیست شناسی بهره مند گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فعل امر عربی x بخوانید...